Рилски манастир

Рилският манастир е сред най-значимите културни паметници в нашата страна.  Той е основан на мястото на стара постница през 30-те години на 10. век. За създател на първата Рилска обител се приема първият български монах-отшелник Йоан Рилски (Св. Иван Рилски).

Ежедневно многобройни български и чуждестранни туристи посещават Рилския манастир. Той е важен не само като духовен храм, но има и голяма архитектурна стойност. Самият манастир представлява комплекс от жилищни, култови и стопански постройки. Отвън го обграждат 24-метрови стени, които напомнят по-скоро на крепост, отколкото на християнска обител.

Манастирът е обявен за Национален музей “Рилски манастир” през 1961 година. Петнадесет години по-късно получава статут на национален исторически резерват. От 1983 година той е под егидата на ЮНЕСКО. Част е от Стоте национални исторически обекта.

Снимка на Рилския манастир

Снимка на Рилския манастир