Рилски езера

Рила е планина, богата на езера - техният брой надминава 200. Планината е известна със своите езера с ледников произход. Тук се намира и най-голямото от такъв тип на Балканския полуостров - второто от  Смрадливите езера. То е с дължина 900 метра, ширина - 260 метра и максимална дълбочина - 24 метра.

Особено популярни и изключително красиви са Седемте рилски езера. Това е група езера с ледников произход, които са свързани чрез малки поточета, образувайки на места водопадчета. Всяко от тези рилски езера носи име според спецификата на формата си, а именно - Близнака, Бъбрека, Долното, Окото, Рибното, Сълзата и Трилистника. Най-голямото по площ е Близнака, а най-високо разположено е Сълзата.

Седемте рилски езера от Уикипедия

Седемте рилски езера от Уикипедия

Други красиви езера в Рила са Йозола, Мальовишкото, Сухото, Черното, Вапските (Вапешките), Маломальовишките, Маричините, Скалишките, Урдините и Чернополянските езера.